VÆRDIGRUNDLAG

ET LIV I BALANCE - ALENE & SAMMEN

Polynesien er et Levefællesskab, hvor vi bor i et fællesskab men i hver vores bolig. Mange af os er desuden selvstændige og arbejder fra matriklen – derved kommer vi til at dele meget af vores liv sammen.

Ved siden af har vi Inspirationscenteret, som du har mulighed for at være en aktiv del af men på ingen måde behøver at være.

Som kommende fastboende er det vigtigt at du gennemlæser vores værdigrundlag og efterfølgende udbryder: YES!

Det er vores opfattelse, at et glædesfyldt liv med nærvær, nydelse og skaberkraft kan opnås ved at have fokus på disse værdier:

 • Her kan vi være 100 % os selv – også når vi er sammen
 • Vi er ligesindede, men ikke ens – forskellighed er en styrke
 • Den enkelte beboer kan stå selv, men står i fællesskabets natur aldrig alene. Vi løfter hinanden uden at bære
 • Vi tager ansvar for vores egne følelser – ønske om personlig udvikling er basisfundament
 • Vi gør vores bedste for at være så åbne, ærlige, kærlige og selvreflekterende som muligt
 • Alle er her fordi de har noget at give. For at vi alle kan give, må vi også alle kunne modtage. Vi må nyde før vi kan yde
 • Væren & handling er lige værdifulde tilstande – i balance
 • Vi respekterer hinandens behov for hhv. alenetid og samvær
 • Vi vil hinanden og fællesskabet
 • Vi løser de praktiske opgaver i fællesskab og tilstræber, at vi hver især, gør det, vi er bedst til og har mest energi
 • Vi tror på en sammenhæng mellem krop, sind og ånd og bestræber os på at forene de tre elementer i vores fælles aktiviteter
 • Vi er ikke en isoleret enhed, men ønsker at være til inspiration for vores omverden via åbne aktiviteter og arrangementer

Som beboer i Polynesien må man respektere og acceptere, men ikke nødvendigvis selv være en del af:

 • De øvrige beboeres tro
 • De øvrige beboeres og gæsters afklædthed/påklædthed på de fællesarealer, der ikke er synlige for offentligheden

VORES LOGO

 • Cirklen står for fællesskabet med hele livets spektre af farver . Alt er energi – alt kan påvirkes
 • Uendelighedstegnet symboliserer at vi ved, der er nok af alt til alle – og at vi lever i en dynamisk nærende bevægelse mellem at være alene og være sammen.
 • Vi tilstræber balance mellem hjerne & hjerte, ånd & krop, væren & handling
 • Enkelthed, åbenhed og lethed bærer vores logo
 • Det hvide centrum er lyset, universets skaberkraft, den guddommelige intelligens i os, uendelig kærlighed – hvorfra alt har sit udspring i verden
 • Den blå ring er den inderste flamme, der brænder i os alle
 • Den røde cirkel er fællesskabet af fastboende polynesere
 • Den brændte orange er vennekredsen
 • Den lyse orange er ydercirklen af gæster, der besøger Polynesien
 • Den gule cirkel symboliserer det omgivende samfund, der måske inspireres af lyset fra vores bål
 • De sandfarvede pile repræsenterer vores udsyn og inspiration til omverdenen.

SINDSROBØNNEN

Giv mig sindsro

til at acceptere, de ting

jeg ikke kan ændre.

Mod til at ændre

de ting, jeg kan

– og visdom til

at se forskellen

– Reinhold Niebuhr

Enhver der flytter til Levefællesskabet Polynesien, siger ja til ovenstående. Sammen skaber vi rammen om et liv i respekt for hinandens evner, ressourcer og behov.

KAN DU SIGE JA?

Læs her hvordan du bliver beboer

Læs her om hvad det koster at købe en ø og ejerandel